Baggrund

Foredragsholderen har en kemisk og undervisningspædagogisk uddannelse. Har i mange år undervist Laboranter og Jordemødre i almen, uorganisk og organisk kemi, anvendt laboratorieteknik samt klinisk mikrobiologi og infektionspatologi.

 

Bag sig har han en stor produktion af videnskabelige og populærvidenskabelige bøger på dansk og en række andre sprog. Har holdt utallige foredrag på højere læreanstalter, højskoler, gymnasier og i private foreninger.

 

Har i 7 år arbejdet for DANIDA (Danish International Development Assistance), dvs. for det danske udenrigsministeriums virksomhed, der retter sig mod udviklingspolitik og de statsligt finansierede aktiviteter til bekæmpelse af fattigdommen i udviklingslandene.

 

Har i den forbindelse opholdt sig på flere Secondary Schools i Tanzania og Botswana samt virket som instruktør i anvendelse af moderne analyseteknik på laboratorier i Saudi Arabien.

Om mig