Nogle medicinske fremskridt siden 1600-tallet

Først i tiden efter Reformationen, hvor man i Danmark i 1536 gik fra katolicismen til protestantismen begyndte lægevidenskaben for alvor at udvikle sig i Europa.
Dette kom de stakkels patienter til gode; patienter som før den tid var overladt til ’kloge mænds og koners’ ja undertiden også præsters gøren og laden samt ’uvidende’ lægers begrænsede behandlingsmuligheder, hvilket i mange tilfælde ofte førte til flere dødsfald end helbredelser.
Vi hører om barberkirurgernes (bartskærernes) barske virke, herunder amputationer og andre kirurgiske indgreb uden bedøvelse, men også om den senere udførelse af de første vaccinationer, samt om narkosens, insulinets og penicillinets velsignelser. Hertil kommer en beskrivelse af de store omvæltninger, der indtraf i lægeverdenen, da man i sidste halvdel af 1800-tallet for alvor blev klar over bakteriers og andre mikroorganismers årsag til udviklingen af livstruende sygdomme.
Endelig fortælles om opfindelsen af lægetermometret, stetoskopet, blodtryksapparatet, elektrokardiografen og den kunstige hjertepacemaker. I kølvandet heraf opstod der utallige intriger blandt de involverede, og det var ikke altid den rigtige, der fik den officielle anerkendelse for en banebrydende opdagelse eller opfindelse.

(Varighed 1½ - 2 timer, honorar efter aftale ekskl. transport uden for hovedstadsområdet)